Herroeping

Helpcentrum / Herroeping

Mocht je om bepaalde redenen niet tevreden zijn met je lidmaatschap of als je om andere redenen je aankoop wil ontbinden, dan heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen. Dit kan zonder opgave van redenen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen op de dag waarop het lidmaatschap is ondertekend.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per e-mailpost) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik van het Modelformulier voor herroeping (opent in een nieuw tabblad), maar het gebruik van dit formulier is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven voldoende het om de mededeling betreffende het toekomstige van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is begonnen.


Gevolgen van herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan binnen 14 dagen helemaal wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug via hetzelfde betaalmiddel met de transactie wordt verricht, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingevoerd met een andere regeling. Voor terugbetalingen worden geen extra kosten in rekening gebracht.